Opening Our Eyes
Opioid Awareness Forum
When
Nov 28, 2017, 7:00 PM
Where
UAW Local 72 Union Hall,
Kenosha, WI 53144, USA
Contact Us

Tel: 262-288-1304

PO Box 1142

Kenosha, WI 53141

E-mail: info@forwardkenosha.com

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • Instagram Social Icon